Poker uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Big Blind ante
Een Big Blind ante betekent dat alleen de speler op de Big Blind een ante betaalt, ter waarde van de Big Blind.
Pot
De pot is het totale aantal chips dat op dat moment in het spel aanwezig is.
Full house
Een full house is drie kaarten met dezelfde waarde plus een pair.
Fold
Fold betekent dat een speler zijn of haar hand weg doet, maar nog wel blijft spelen en kans blijft maken op de pot.
Flush
Een flush zijn vijf kaarten van dezelfde soort.