Poker uitgelegd

Big Blind ante

Ook wel: BB ante

Een Big Blind ante betekent dat alleen de speler op de Big Blind een ante betaalt, ter waarde van de Big Blind.


Vragen en antwoorden

Uitgelegd Redactie
· 30 november 2020
Antwoord nodig